Tisztelt Partnerünk!
Egy elképesztően nehéz egy év van mögöttünk, tele értelmetlen csatározással, felesleges költséggel és energiával, valamint szükségtelen konfrontációval, ami, bizton állíthatom, hogy nem vált hasznára senkinek, de a triatlonsportnak egészen biztosan nem. Őszintén sajnáljuk, hogy részesei lettek egy olyan ügynek, melyhez úgymond semmi közük, mégis közvetlen elszenvedői egy ámokfutásnak.
Szeretnénk megköszönni jóindulatukat, pozitív elköteleződésüket a probléma megoldásában és hogy kitartottak a végsőkig.
Ezek az igazi IRONMAN-ek erényei. Büszke vagyok arra, hogy együtt építhettük fel ezt a csodát, és hozzásegítettek bennünket, hogy az IRONMAN 70.3 Budapest minden idők legszínvonalasabb magyar triatlonversenye és a legjobb rendezésű IRONMAN rendezvény legyen az IRONMAN szériában.

Kedves Partnereink!
14 hónappal az utolsó rendezvényünk után kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy vége. Elmentünk a falig. A Magyar Triatlon Szövetség nem hajlandó tartalmilag és formailag is megfelelő szerződést kötni a rábízott közpénz felhasználására. A mi adófizetői pénzünkből működő szervezet és annak vezetése úgy döntött, hogy felülbírálja Magyarország Kormányának szándékát, önös érdekeit előtérbe helyezve, magának hatósági jogköröket vindikálva minden eszközt felhasznál arra, hogy megakadályozza annak teljesülését.

Az MTSZ elnöke egy egyoldalúan aláírt tervezetre hivatkozik, mely a KTC érdekeit durván és teljesen indokolatlanul sérti. A szerződésben mindenféle jogalap, vagy egyéb kötelezettség nélkül olyan vállalások megtételére kötelezne minket, amelyet felelősen nem tudunk elfogadni. Hangsúlyozzuk, hogy az MTSZ elnökét semmi sem kényszeríti arra, hogy ilyen kötelezettségvállalásokat írjon bele a szerződésbe, ezt sem a jogszabály, sem az EMMI-vel kötött szerződése nem indokolja, sem pedig az MTSZ közgyűlésének legutóbbi határozata nem teszi szükségszerűvé. Ezek a kitételek teljesen önkényesek, ettől a szerződés sem jobban, sem kevésbé nem fogja védeni az MTSZ érdekeit.

Több hónapos, több körös, EMMI által koordinált tárgyalási sorozat, könyörgés és nevetséges „itt-a-piros-hol-a-piros” játék után, 2017. október 6 napján, az MTSZ az utolsó pillanatban a KTC ügyvédjéhez olyan szerződéstervezetet juttatott el, amelyben számos olyan feltétel is szerepelt, amelyeket az EMMI-MTSZ szerződés soha nem tartalmazott. Hovatovább jogi indok nélküli kötelezettségek, melyeket a KTC a legjobb szándéka mellett sem tudna teljesíteni. Olyan feltételek vállalására akarta a KTC-t kötelezni, melyre a hatályos magyar jogszabályok nem kötelezik és/vagy nincs köze semmilyen módon az elszámoláshoz. Az MTSZ Elnöksége a rendkívüli közgyűlést követően is ugyanazon szerződéstervezetet juttatta el a KTC-hez, mint amit a közgyűlési felhatalmazás előtt küldött, amit egyébként a KTC már akkor is megkifogásolt, de az MTSZ a közgyűlési felhatalmazás ellenére sem változtatta meg azt.

Hogy csak egy példát említsek: a Magyar Triatlon Szövetség azt kéri tőlünk, hogy álljunk el a folyamatban lévő perek folytatásától. Azoktól, amiket pont a Magyar Triatlon Szövetség indított ellenünk, a fegyelmi eljárást a Kropkó Promotion Kft.-vel és a Kropkó Triatlon Clubbal szemben, s amely eljárásokban a sportág történetében példátlan összegű, 30.000.000 Ft és 35.000.000 Ft összegű fegyelmi bírságot szabott ki a Magyar Triatlon Szövetség elnöksége által indított és a Magyar Triatlon Szövetség elnöksége által felállított (így függetlennek egyáltalán nem nevezhető) fegyelmi bizottság. Ezen ügyekben már a Fővárosi Törvényszék első fokon jogerősen megsemmisítette a fegyelmi határozatokat. Így, még ha teljesítenénk is a Magyar Triatlon Szövetség jelen kérését és elállnánk e perek folytatásától, akkor is 65.000.000 Ft-ot kellene befizetnünk a Magyar Triatlon Szövetség számlájára. Nyilván nem kívánunk részt venni a Magyar Triatlon Szövetség semmilyen háttéralkujában.

És ez csak egy a vállalhatatlan követeléseikből.

Miközben a támogatási szerződés létrejöttének semmilyen jogszabályi akadálya nincs és az elmúlt közel egy évben sem volt. A Kropkó Triatlon Club rendelkezik minden olyan hatósági engedéllyel, igazolással és nyilatkozattal, ami igazolja törvényes működését és amely a támogatási szerződés megkötésének minden szükséges és elégséges törvényi feltétele és amiket az MTSZ képviselőinek jelenlétében a KTC be is mutatott az EMMI-nek. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága szintén mindent elkövettek annak érdekében, hogy a szerződés létrejöhessen, hiszen az MTSZ kérésére több ízben módosították mind a támogatás felhasználásának határidejét, mind magát a szerződést. Az IRONMAN versenyekre címkézett (miniszterelnöki határozat szerinti) támogatás összegét pedig még tavaly decemberben, hiánytalanul átutalták az MTSZ részére.


Kedves Sporttársaim, Barátaim, Partnereink!
Az eltelt egy év alatt számtalan hamis, vagy félrevezető kijelentés ért minket, és Önök is követhették a sajtóban ellenünk folytatott lejárató kampányokat. Ahol csak tudjuk, tisztázni fogjuk jó hírnevünket, és ezután is mindent meg fogunk tenni, ami érdekeink védelme érdekében szükséges és jogszerű. Így lesz az IRONMAN 70.3 Budapest verseny támogatására szánt állami támogatás kifizetésével kapcsolatban is, ami a sportág fejlődését szolgáló közpénz, és nem a Magyar Triatlon Szövetség bevételeinek egyike.

Csak bízni tudunk abban, hogy a támogatás összege még hiánytalanul rendelkezésre áll, és az MTSZ nem tetőzi a sportágat egy újabb botránnyal.

Ennek kiderítésére nyílt levélben is felszólítjuk a Magyar Triatlon Szövetség vezetését, hogy haladéktalanul intézkedjen az összeg, EMMI részére történő, azonnali visszafizetése felől, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Magyarország Kormányának eredeti szándéka szerint az IRONMAN 70.3 Budapest versenyen közreműködők megkaphassák a munkájuk jogos ellenértékét.

Sportbaráti tisztelettel,

Kropkó Péter